Kamis, 23 Februari 2012

Coba Buat Puisi Bali

Puisi bali
Majeng ring para senior sinamian
Pirengan pidartan titiange
Sareng – sareng irage melajah ring driki
Melajahang dewek apang dueg
Para senior sareng sami
Titiang nenten je dueg
Yening titiang medue pelih
Ampurayang titiang
Para senior sinamian
Sampunang je melihan tiang
Sampunang galak kapining tiang
Yening tiang nenten medue pelih

Tidak ada komentar:

Posting Komentar